DATE: 2009/09/11(金)   CATEGORY: 未分類
其實我呢...好擔心
唉.
剛剛打的東西都沒了
更令我沮喪了.....................................

好煩惱
好唔想返去那個地方
不但因為學習還有人際關係
好想遠離果d人...不過....
這是不可能的
啊呀..........................................
不可能的..........不可能的...........

好想哭啊.......................我都係人啊........
比d關心同錢我得唔得啊.......................................
我要愛啊我要男男..................................................................................


唉唉

去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你去死啦你 (請無視

發表留言

 只對管理員顯示

| URL | 2009/09/11(金) 15:58 [編輯]
關心就比到你啦~=]
但錢就唔好問我...= ="

你要男男,我都可以比你,
但唔該你睇晒我比你ge純情連載先!!!

還有不要再為學習和人際關係的事而垂頭喪氣了,
去寫文妄想一下BL吧!!!
這是其一腐女減壓法唷!!!XDD
Re: 沒有輸入標題
| URL | 2009/09/15(火) 13:47 [編輯]
>>關心就比到你啦~=]
>>但錢就唔好問我...= ="

我都知你嫁啦~~不過好多謝你!!!$3$

>>你要男男,我都可以比你,
>>但唔該你睇晒我比你ge純情連載先!!!

比男男我啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。┐。
我睇晒啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(哭~我要更多啊)

>>還有不要再為學習和人際關係的事而垂頭喪氣了,
>>去寫文妄想一下BL吧!!!
>>這是其一腐女減壓法唷!!!XDD

我都想~~不過佢地真係好難頂.............................
話說我一直都有這樣做XDDDDDDDDDD

引用
引用 URL
Copyright © 清心直說. all rights reserved.