DATE: 2009/10/27(火)   CATEGORY: 未分類
18歲日誌草稿
本人生日正日跟雪,晴去了影貼貼~影得太快了~都沒有好好的拍呢...
吃牛排餐~如果生少少就好了~>"<
謝謝雪雪請我吃~晴給我的生日禮物還沒到呢~!我的典芬本~~(叫囂)
之後去了看《MW毒氣風暴》~
玉木宏好帥~~~戲好萌~~~!!!!!!!!!!!!!!!!


24日跟折去看《The Ugly Truth》(港譯《單身大急救》)
好好笑~多謝折>"<(可是沒想到會見到她弟,沒一起看)
睇戲送香水~~都還不錯~

2部戲都好想買碟再睇~!

@其實要加的感想不多...囧

發表留言

 只對管理員顯示

| URL | 2009/10/29(木) 00:26 [編輯]
哈哈,,
咁好睇呀?!@@"
你有錢買咩?

| URL | 2009/10/29(木) 01:24 [編輯]
MW毒氣風暴好萌~~~>3<
如果講多d以前ge羅曼史就好~XDDD
Re: 沒有輸入標題
qingkk | URL | 2009/11/08(日) 15:24 [編輯]
> 哈哈,,
> 咁好睇呀?!@@"
> 你有錢買咩?
好睇丫~你比$我lo~~XDDD
Re: 沒有輸入標題
qingkk | URL | 2009/11/08(日) 15:25 [編輯]
> MW毒氣風暴好萌~~~>3<
> 如果講多d以前ge羅曼史就好~XDDD
你冷靜少少啦- -漫畫中都唔係bl啦.............

| URL | 2009/11/12(木) 02:31 [編輯]
我都冇><"點比你~~

| URL | 2009/11/28(土) 02:13 [編輯]
漫畫中有bl lo!!!!=w=+++

引用
引用 URL
Copyright © 清心直說. all rights reserved.